Ole mukana ja osallistu


Kristiyhteisön toiminta on taloudellisesti itsenäistä ja perustuu jäsenten ja ystävien vapaaehtoisiin tukimaksuihin ja lahjoituksiin. Toiminnan tukeminen auttaa seurakuntia toteuttamaan tehtäväänsä ja päämääräänsä henkisen kodin tarjoamisessa nykyajan ihmisille.

Voit auttaa Kristiyhteisöä tekemään maailmasta paremman paikan. Voit osallistua uskonnolliseen toimintaan paikkakunnallasi, voit olla mukana muussa yhteisön toiminnassa ja voit tukea Kristiyhteisön toimintaa taloudellisesti.

Voit antaa aikaa ja jakaa osaamista

  • Auttamalla tapahtumien sekä kahvituksien järjestämisessä
  • Järjestämällä tapahtumia
  • Osallistumalla toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen

Voit antaa taloudellista tukea

  • Säännöllinen kuukausittainen tukimaksu helpottaa suuresti talouden suunnittelua
  • Osallistuessasi tilaisuuksiin voit jättää kolehtia
  • Kristiyhteisö ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia

Lahjoitukset ja tukimaksut perustuvat vapaaehtoisuuteen. Tukimaksunvoi maksaa henkilökohtaisen maksukyvyn mukaan. Kristiyhteisö on kiitollinen kaikesta saamastaan tuesta.

Tervetuloa mukaan kantajien joukkoon!

Antaessamme taloudellista tukea tai osallistuessamme toimintaan liitymme yhteisöön vastuunkantajana ja koemme olemassaolossamme laajempaa merkityksellisyyttä. Aito hyväntekeväisyys perustuu kokemukseen, että lahjoituksen avulla osallistumme hyvän vahvistamiseen maailmassa.

Miksi osallistua taloudelliseen kantamiseen? Ihmisillä on erilaisia syitä tukemiseen. Joku haluaa auttaa silkasta auttamisen ilosta. Toinen haluaa kiittää saamastaan henkilökohtaisesta tuesta. Osa haluaa mahdollistaa myönteisen muutoksen maailmassa. Jotkut haluavat osoittaa tuen erityisen toimintaan, tapahtumaan tai asian toteuttamiseen kohdentamalla lahjoituksen nimettyyn kohteeseen. Moni haluaa yksinkertaisesti mahdollistaa Kristiyhteisön toiminnan Suomessa ja omalla paikkakunnallaan.