Ole mukana ja osallistu

Tilinumerot

Helsingin seurakunta: Danske Bank FI07 8000 1601 4100 13 (viite 1973) 
Tampereen seurakunta: Nordea FI53 2046 1800 0400 32 (viite 990) 
Lahden seurakunta: Nordea FI53 2435 18001276 71 (viite 1300)
Kristensamfundet/Ekenäs församling: FI25 4170 0010 0462 88 
Kristiyhteisö Vaasan seurakunta: FI82 4970 1052 0040 21 (viite 1300)


Kristiyhteisön toiminta on taloudellisesti itsenäistä ja perustuu jäsenten ja ystävien vapaaehtoisiin tukimaksuihin ja lahjoituksiin. Toiminnan tukeminen auttaa seurakuntia toteuttamaan tehtäväänsä ja päämääräänsä henkisen kodin tarjoamisessa nykyajan ihmisille.

Voit auttaa Kristiyhteisöä tekemään maailmasta paremman paikan. Voit osallistua uskonnolliseen toimintaan paikkakunnallasi, voit olla mukana muussa yhteisön toiminnassa ja voit tukea Kristiyhteisön toimintaa taloudellisesti.

Voit antaa aikaa ja jakaa osaamista

  • Auttamalla tapahtumien sekä kahvituksien järjestämisessä
  • Järjestämällä tapahtumia
  • Osallistumalla toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen

Voit antaa taloudellista tukea

  • Säännöllinen kuukausittainen tukimaksu helpottaa suuresti talouden suunnittelua
  • Osallistuessasi tilaisuuksiin voit jättää kolehtia
  • Kristiyhteisö ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia

Lahjoitukset ja tukimaksut perustuvat vapaaehtoisuuteen. Tukimaksunvoi maksaa henkilökohtaisen maksukyvyn mukaan. Kristiyhteisö on kiitollinen kaikesta saamastaan tuesta.

Tervetuloa mukaan kantajien joukkoon!

Antaessamme taloudellista tukea tai osallistuessamme toimintaan liitymme yhteisöön vastuunkantajana ja koemme olemassaolossamme laajempaa merkityksellisyyttä. Aito hyväntekeväisyys perustuu kokemukseen, että lahjoituksen avulla osallistumme hyvän vahvistamiseen maailmassa.

Miksi osallistua taloudelliseen kantamiseen? Ihmisillä on erilaisia syitä tukemiseen. Joku haluaa auttaa silkasta auttamisen ilosta. Toinen haluaa kiittää saamastaan henkilökohtaisesta tuesta. Osa haluaa mahdollistaa myönteisen muutoksen maailmassa. Jotkut haluavat osoittaa tuen erityisen toimintaan, tapahtumaan tai asian toteuttamiseen kohdentamalla lahjoituksen nimettyyn kohteeseen. Moni haluaa yksinkertaisesti mahdollistaa Kristiyhteisön toiminnan Suomessa ja omalla paikkakunnallaan.

Tilinumerot

Helsingin seurakunta: Danske Bank FI07 8000 1601 4100 13 (viite 1973) 
Tampereen seurakunta: Nordea FI53 2046 1800 0400 32 (viite 990) 
Lahden seurakunta: Nordea FI53 2435 18001276 71 (viite 1300)
Kristensamfundet/Ekenäs församling: FI25 4170 0010 0462 88 
Kristiyhteisö Vaasan seurakunta: FI82 4970 1052 0040 21 (viite 1300)