Kristiyhteisö tarjoaa henkisen kodin

Kristiyhteisö tarjoaa kodin yhteisölliselle ja ajanmukaiselle kristilliselle elämälle. Se on avoin jokaiselle, joka tahtoo etsiä Kristusta ja syventää uskonnollista elämää yhdessä toisten ihmisten kanssa.

Perustamisesta

Viime vuosisadan alkupuolella ryhmä nuoria opiskelijoita ja teologeja etsi kristilliselle elämälle uutta syvyyttä. Rudolf Steinerin ja antroposofian avulla he löysivät tien kristinuskon syvempään ymmärtämiseen ja saivat uutta sisältöä uskonnolliselle elämälle. Uskonnollisen uudistamisen liike syntyi, kun Kristiyhteisö perustettiin Sveitsissä syyskuussa 1922. Naispappeus on alusta alkaen ollut Kristiyhteisössä itsestään selvyys.

Kristiyhteisö toimii kaikissa maanosissa, seurakuntia on Euroopan lisäksi Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Japanissa, eteläisessä Afrikassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

Evankeliumit

Koko Uusi testamentti – erityisesti neljä evankeliumia – on ilmestyksen lähde uskonnollisessa elämässä. Evankeliumia lukiessa ja kuunnellessa voi kokea hengen todellisuuden. Raamatusta voi tulla ”Elämän kirja”, kun sitä lähestytään hartaudella ja sydämen ajattelulla. Ottaessaan huomioon hengen olemuksellisen todellisuuden ihminen löytää evankeliumin sanasta ainutlaatuisen voimanlähteen.