Jäseneksi liittyminen

Osallistuminen Kristiyhteisönsakramentteihin ja muuhun seurakuntaelämään on kaikille avointa eikä edellytä jäsenyyttä. Jokainen, joka kokee Kristiyhteisön henkiseksi kodikseen, voi liittyä jäseneksi. Päätös jäseneksi liittymisestä perustuu aikuisen ihmisen vapaaseen harkintaan. Papin kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen jäsenyyttä tahtova otetaan seurakuntaan jäseneksi. Jäsenyys on sakramenttien ja yhteisöelämän tietoista kantamista.