Evankeliumit vuodenkierrossa

Kristiyhteisön jumalanpalveluksessa, Ihmisen vihkitoimituksessa evankeliumin julistamisella on tärkeä osa.  Luettavien evankeliumikohtien järjestys pysyy vuodesta toiseen samanlaisena ja vuoden suurten juhla-aikojen myötä ne muodostavat oman vuodenkiertonsa, joka liittyy vuodenaikoihin, talveen, kevääseen, kesään ja syksyyn. Näin syntyy suuri vuosi-evankeliumi, jonka myötä voimme eläytyä Kristuksen elämään, joka elää koko maan suuressa hengityksessä. Evankeliumeita ei ole vain järjestetty sopivalla tavalla, vaan niissä ilmenee syvempi kokonaisuus.

Kristuksen läsnäolon kokeminen ei synny vain Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen evankeliumien tuntemisesta, vaan myös siitä miten ne liittyvät Kristuksen koko olemukseen, myös hänen kosmiseen suuruuteensa. Eläytyminen evankeliumeihin Ihmisen vihkitoimituksen myötä vuodenkierrossa auttaa kulkemaan tiedosta uskoon ja Kristuksen ylösnousemuksen todelliseen kokemiseen.

Alkuvuoden evankeliumeissa ilmenee miten joulun ja pääsiäisen tapahtumissa Jumala tekee ihmiselle mahdolliseksi sen mikä vuoden toisella puoliskolla helluntaista lähtien, tulee yhä enemmän ihmisen tehtäväksi. Ihminen tulee  vastuulliseksi itsestään ja maailmasta.