Oulu

Tiedustelut muusta toiminnasta
Oulun seutu

Facebook: Suomen Kristiyhteisön Oulun filiaali

Tommi Räsänen, 0400 953 416, tommi.rasanen(at)hotmail.com