Seurakunnan tilit:

Nordea: FI53 2046 1800 0400 32 NDEAFIHH
Osuuspankki FI94 5228 3420 0138 48 OKOYFIHH
Rakennustili: Lakkautettu

Viitenumerot: (seurakunnan kaikille tileille)
220, kirjaostokset
990, tukimaksut
201210, lahjoitus tilojen ylläpitoon
20006, muu lahjoitus

Kristiyhteisön toiminta rahoitetaan jäsenten ja ystävien tukimaksuilla ja lahjoituksilla.