Kristiyhteisö pyrkii tarjoamaan kodin yhteisölliselle ja ajanmukaiselle kristilliselle elämälle. Se ei pidä itseään ainoana autuaaksi tekevänä kirkkona vaan on avoin jokaiselle, joka tahtoo etsiä Kristusta ja yhdessä toisten ihmisten kanssa syventää uskonnollista elämää.

Perustamisesta

Viime vuosisadan alkupuolella ryhmä nuoria opiskelijoita ja teologeja etsi uusia kristillisen elämän muotoja. Rudolf Steinerin ja antroposofian avulla he löysivät tien kristinuskon syvempään ymmärtämiseen ja saivat siten uutta sisältöä uskonnolliselle elämälle. Uskonnollisen elämän uudistamisen liike syntyi, kun 45 henkilöä perusti Kristiyhteisön Sveitsissä syyskuussa 1922, itsenäisesti mutta Rudolf Steinerin tuella.
Naispappeus oli Kristiyhteisössä alusta alkaen itsestään selvyys.

Kristiyhteisö on kasvanut ja toimii tällä hetkellä kaikkialla siellä, minne se on kutsuttu; seurakuntia on Euroopan lisäksi Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Japanissa, eteläisessä Afrikassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

Kristiyhteisön jäsenyydestä

Osallistuminen Kristiyhteisön sakramentteihin ja muuhun seurakuntaelämään on kaikille avointa eikä edellytä jäsenyyttä. Joka kokee Kristiyhteisön henkiseksi kotimaakseen voi liittyä jäseneksi. Päätös jäseneksi liittymisestä perustuu aikuisen ihmisen vapaaseen harkintaan. Papin kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen jäsenyyttä toivova otetaan seurakuntaan jäseneksi. Jäsenyys on sakramenttien ja yhteisöelämän tietoista kantamista.

Evankeliumit

Koko Uusi Testamentti - erityisesti neljä evankeliumia - on ilmestyksen lähde uskonnollisessa elämässä. Evankeliumia lukiessa ja kuunnellessa voi kokea hengen todellisuuden. Raamatusta voi tulla "Elämän kirja", kun sitä lähestytään hartaudella ja sydämen ajattelulla. Ottaessaan huomioon hengen olemuksellisen todellisuuden ihminen löytää evankeliumin sanasta ainutlaatuisen voimanlähteen.

tulosta